จำหน่ายหลอดไฟled รับตกแต่งไฟสระว่ายน้ำ รับติดตั้งป้ายไฟled

บริษัท ไบร์ทไลท์ โฮมเทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจไฟ Led มาตั้งแต่ 2555 ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการทดลองผิดลองถูกและเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาการใช้งานให้ลุล่วงและประสบการ์ณในการเลือกสินค้า ไฟ Led ที่มีคุณภาพมากกว่าเจ้าอื่น ๆ เราจึงมีสินค้าที่หลากหลายและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ บริษัท ไบร์ทไลท์ โฮมเทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจ ไฟ LED มาตั้งแต่ 2555 ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทดลองผิดลองถูกและเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา การใช้งานให้ลุล่วงและประสบการ์ณในการเลือกสินค้าไฟ LED ที่มีคุณภาพมากกว่าเจ้าอื่น ๆ เราจึงมีสินค้าที่หลากหลาย และเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

เพราะโลกใบนี้ไม่ต้องการแค่แสงสว่างการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ จึงต้องเดินคู่ไปอย่างสมดุล ด้วยเหตุผลนี้ ทางบริษัท ไบร์ทไลท์ โฮมเทคโนโลยี จำกัด จึงได้ริเริ่มนำผลิตภัณฑ์ ไฟ LED เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยจากการสะสม ประสบการณ์ เรียนรู้ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อมุ่งมั่นสู่นวตกรรมผลิตภัณฑ์ ส่องแสงสว่างทุกชนิด ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ถนอมสายตาไม่ปล่อยรังสี UV, สารปรอท, ไร้สารพิษ , ปลอดภัยกับสิ่ง มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไบร์ทไลท์ โฮมเทคโนโลยี จำกัด มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงบุคคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ ในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจว่าชิ้นส่วนทุกชิ้น ได้ผ่านการคัดสรรและตรวจเช็คอย่างพิถีพิถันตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.) ด้วยความ มุ่งมั่นที่จะไม่หยุด พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนอง ความต้องการ ใหแก่ผู้บริโภคในทุกๆ ระดับทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ อย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนตลอดไป

สินค้าและบริการของทาง บริษัท ไบร์ไลท์ โฮมเทคโนโลยี จำกัด

  1. จำหน่ายหลอดไฟ LED จำหน่ายหลอดไฟ LED และอุปกรณ์ไฟ LED
  2. รับติดตั้งไฟ LED สวยงาม สถานที่ อาคาร ห้างสรรพสินค้า องค์กร บริษัทฯ
  3. รับผลิตและรับติตตั้งป้ายไฟLED ป้ายชื่ออาคาร ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคารและนอกอกคาร
  4. รับออกแบบ ติดตั้งไฟ LED งานไฟเบอร์ออปติดประดับสระว่ายน้ำ รับตกแต่งไฟสระว่ายน้ำ งานฝ้าอาคาร ไฟสวยงาม
  5. รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ตามความต้องการ Print on Demand

จำหน่ายหลอดไฟled , รับตกแต่งไฟสระว่ายน้ำ , รับติดตั้งป้ายไฟled , จำหน่ายหลอดไฟled ราคา , รับตกแต่งไฟสระว่ายน้ำ ราคา , รับติดตั้งป้ายไฟled ราคา , จำหน่ายหลอดไฟled ราคาถูก , รับตกแต่งไฟสระว่ายน้ำ ราคาถูก,
รับติดตั้งป้ายไฟled ราคาถูก

© 2017 brightlighthome.com All Rights Reserved. || จำหน่ายหลอดไฟled , รับตกแต่งไฟสระว่ายน้ำ , รับติดตั้งป้ายไฟled